Komenda Miejska Policji

Rodzaje służb policyjnych

Obecny podział policji został ustanowiony na mocy ustawy, która pochodzi z 1990. Ustawa o Policji z dnia 6. kwietnia powołała taki organ, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Od tego czasu zniesiona została Milicja Obywatelska, a na jej miejsce powołano znaną dzisiaj każdemu obywatelowi Policję. W zależności od pełnionych zadań podzielono jej organy na poszczególne grupy, zajmujące się wykonywaniem określonych zadań. Policja kryminalna ma na celu wszczynanie poczynań śledczych i dochodzeniowych, rozwijanie technik kryminalistycznych a także operacyjnych. Zajmuje się śledzeniem przestępców i następnie na przekierowywaniu ich do określonych służb policyjnych. Drugim rodzajem jest policja ruchu drogowego, która, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu dbanie o porządek na drogach. Zajmuje się analizą wypadków, wręczaniem mandatów oraz kierowaniem ruchem ulicznym w określonych sytuacjach, szczególnie podczas wypadków samochodowych lub awarii świateł. Zbliżoną funkcję pełni policja specjalistyczna z różnicą taką, że zajmuje się ona odpowiednimi gałęziami transportu: koleją, transportem wodnym lub lotniczym, eliminując wszelkie problemy w swobodnej komunikacji tymi środkami transportu.

Zobacz również:
Antykorupcyjna współpraca międzynarodowa
Korupcja to nie tylko negatywne zjawisko, które występuje wśród funkcjonariuszy Policji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To również problem wielu innych państw, które próbują z nim walczyć. W tym celu powołany został Zespół do...

Wydział Wsparcia i Organizacji Kontaktów Międzynarodowych
Wydział Wsparcia i Organizacji Kontaktów Międzynarodowych ściśle podlega organizacji Policji, jaką jest biuro Międzynarodowej Współpracy Policji, poprzez pełnienie wyznaczonych przez nie funkcji. Aby ułatwić jego pracę, wydział ten dzieli...

Wydział Wywiadowczy
Wydział wywiadowczy to wydział, który współpracuje z innymi wydziałami policyjnymi, wykonując razem z nimi ściśle określone. Jego głównym zadaniem jest szeroko rozumiane zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom. Dba o rozwój jednostek,...

 


Copyright @ 2001 - 2011 www.kmpspsosnowiec.pl - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu | Kontakt
Wszelkie zastrzeżone znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych.