Komenda Miejska Policji

Rodzaje służb policyjnych

Obecny podział policji został ustanowiony na mocy ustawy, która pochodzi z 1990. Ustawa o Policji z dnia 6. kwietnia powołała taki organ, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Od tego czasu zniesiona została Milicja Obywatelska, a na jej miejsce powołano znaną dzisiaj każdemu obywatelowi Policję. W zależności od pełnionych zadań podzielono jej organy na poszczególne grupy, zajmujące się wykonywaniem określonych zadań. Policja kryminalna ma na celu wszczynanie poczynań śledczych i dochodzeniowych, rozwijanie technik kryminalistycznych a także operacyjnych. Zajmuje się śledzeniem przestępców i następnie na przekierowywaniu ich do określonych służb policyjnych. Drugim rodzajem jest policja ruchu drogowego, która, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu dbanie o porządek na drogach. Zajmuje się analizą wypadków, wręczaniem mandatów oraz kierowaniem ruchem ulicznym w określonych sytuacjach, szczególnie podczas wypadków samochodowych lub awarii świateł. Zbliżoną funkcję pełni policja specjalistyczna z różnicą taką, że zajmuje się ona odpowiednimi gałęziami transportu: koleją, transportem wodnym lub lotniczym, eliminując wszelkie problemy w swobodnej komunikacji tymi środkami transportu.

Zobacz również:
Praca w policji – test wiedzy
Każdy funkcjonariusz policji powinien charakteryzować się nie tylko umiejętnością wykonywania określonych funkcji, lecz także wiedzą (zarówno ogólną, jak i szczegółową, która dotyczy wykonywanej przez niego profesji). Każdy kandydat,...

Policja kryminalna
Jednych z głównych rodzajów policji jest policja kryminalna, która, tak jak wszystkie jednostki, powstała na mocy Ustawy o Policji z 1990 roku. Policjanci wydziału kryminalnego zajmują się między innymi badaniem wszelkich form nieprzestrzegania...

Sztab Policji
Sztab Policji to jednostka, w skład której wchodzą określone zespoły, pełniące specjalnie wyznaczone im funkcje. Są to na przykład: Zespół Operacji Policyjnych, Zespół Zarządzania Kryzysowego i Zespół Dyżurnych. Nad całą strukturą...

 


Copyright @ 2001 - 2011 www.kmpspsosnowiec.pl - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu | Kontakt
Wszelkie zastrzeżone znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych.